Προσπαθώντας συνεχώς να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους συνεργάτες μας και να εξυπηρετούμε τις νέες ανάγκες, πρωτοπορούμε στον τομέα διαχείρισης ρευμάτων αποβλήτων που μπορούν να τύχουν εναλλακτικής διαχείρισης.

Ορισμένα από τα προς διαχείριση ρεύματα είναι:

  • Ηλεκτρικές στήλες
  • Συσσωρευτές Pb και Ni-Cd
  • Λάμπες φθορισμού
  • Η/Υ
  • Ανακυκλούμενες τέφρες μετάλλων


Συμβάλλοντας στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση, η εταιρεία μας συνεργάζεται και εξυπηρετεί τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης:

  • Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών A.E. (ΑΦΗΣ)   
  • Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών A.E. (ΣΥΔΕΣΥΣ)
  • Ανακύκλωση Συσκευών A.E.