Η αποκατάσταση χώρων και εδαφών από το ρυπαντικό φορτίο που φέρουν ως αποτέλεσμα της χρήσης τους ή κάποιου πιθανού ατυχήματος, αποτελεί απαραίτητη ενέργεια για την προστασία εργαζομένων και περιβάλλοντος, καθώς και για την αναβάθμιση περιοχών.

Η εταιρεία επίσης δραστηριοποιείται στους καθαρισμούς κτιριακών εγκαταστάσεων και στις απορρυπάνσεις μηχανολογικού εξοπλισμού από επικίνδυνες ουσίες, καθώς επίσης και στις απολυμάνσεις μετασχηματιστών ρυπασμένων με PCBs

Η επιλογή της πιο κατάλληλης και τεχνοοικονομικά συμφέρουσας λύσης, η άρτια εκτέλεση με παροχή των αντίστοιχων πιστοποιητικών  και η άμεση επέμβαση στις περιπτώσεις περιστατικών έκτακτης ανάγκης είναι το τρίπτυχο που εφαρμόζουμε επί 18 έτη στα έργα μας.

 

 


                                         
Αποκατάσταση μεγάλης έκτασης στην Σελεύκια Ηγουμενίτσας, όπου είχαν ταφεί φυτοπροστατευτικά σκευάσματα

                                         
Αποκατάσταση έκτασης 600 m2 στο Κάτω Σούλι Μαραθώνα μετά από διαρροή PCBs.