Κάδοι συλλογής επικινδύνων αποβλήτων
 
 
Κάδοι συλλογής συσσωρευτών και ηλεκτρ.στηλών
Μηχανήματα θρυμματισμού  
 

Κάδοι συλλογής μπαταριών