Διαχείριση Eπικινδύνων Aποβλήτων

Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων διενεργείται με ευθύνη του παραγωγού, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε επιχείρηση/παραγωγός θα πρέπει, είτε να αναλάβει να διαχειρισθεί τα απόβλητά του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, είτε να επιλέξει τον κατάλληλο συνεργάτη, ο οποίος διαθέτοντας όλες τις άδειες, ασφαλίσεις και τεχνοοικονομικά συμφέρουσες λύσεις, θα προβεί στην ασφαλή και περιβαλλοντικά δέουσα διαχείριση, προσκομίζοντας στον παραγωγό τα απαραίτητα πιστοποιητικά διάθεσης των αποβλήτων του.

Η ENVIROCHEM είναι σε θέση να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες εκκινώντας από την οργάνωση της πρωτογενούς συλλογής (εσωτερικά από τον παραγωγό) έως και την τελική διάθεση/ανακύκλωση, παρέχοντας πλήρη τεκμηρίωση των διαδικασιών σε όλα τα στάδια.

Απόκριση σε χρόνους που εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία οποιασδήποτε παραγωγικής μονάδας, ευελιξία σε έκτακτες περιπτώσεις, ασφάλεια και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στις εργασίες, αποτελούν πλεονεκτήματά μας για άριστο αποτέλεσμα σε λογικό κόστος. 

Διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες Πανελλαδικής κλίμακας, έμπειρο επιστημονικό – τεχνικό – διοικητικό δυναμικό, τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς και εγκατάσταση αποθήκευσης, η ENVIROCHEM  μπορεί να αποτελέσει τον αξιόπιστο συνεργάτη που αναζητά κάθε επιχείρηση. 

Στην 30χρονη παρουσία μας, έχουμε διαχειριστεί περισσότερους από 100.000 τόνους επικινδύνων αποβλήτων, απολύτως σύννομα και με ασφάλεια. 

Σήμερα, περισσότερες από 700 επιχειρήσεις διαφόρων παραγωγικών τομέων σε όλη την Ελλάδα έχουν επιλέξει και εμπιστεύονται την εταιρία μας ως συνεργάτη.