Αμίαντος

Η εταιρία έχει εκτελέσει περισσότερα από 350 έργα αφαίρεσης αμιαντούχων υλικών (εύθρυπτου και μη), από το 2003. Επιπλέον έχουν εκτελεστεί έργα συντήρησης/εγκλεισμού, καθώς και έργα καθαρισμού από αμιαντούχα υλικά με διαχείριση περισσότερων από 6000 τόνους σχετικών αποβλήτων.