Διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων

Ο τομέας αυτός αποτελεί τον κύριο κορμό δραστηριότητας της εταιρείας από το 1990 και συνεχίζει έως σήμερα να αποτελεί την βασική υπηρεσία μας.
Στα 30 χρόνια  παρουσίας μας στον χώρο αυτόν έχουμε συνεργαστεί σε μονιμότερη -ή ανά περίπτωση- βάση, με όλη σχεδόν τη βιομηχανία της χώρας και εκατοντάδες επιχειρήσεις άλλων κλάδων (εμπορικές, επισκευών, εκτυπώσεων κ.α.).

Έχουμε διαχειριστεί περισσότερους από 81.200 τόνους επικινδύνων αποβλήτων ποικίλης ιδιοσύστασης (χημικά, φυτοπροστατευτικά, χρώματα και συναφή επιστρωτικά, φαρμακευτικά, πετρελαιοειδή κ.α.), όλου σχεδόν του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ).

 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΟΤΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 • ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΩΤΙΚΩΝ
 • ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
 • ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
 • ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
 • ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ
 • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ Α ΥΛΩΝ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
 • ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ-ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΑ
 • ΡΥΠΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
 • ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ Φ/Χ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ


Οι εργασίες εκτελούνται από το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της ENVIROCHEM με ίδια μέσα και μόνιμους συνεργάτες. 

Η εταιρία διαθέτει Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Αποβλήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής καθιστώντας δυνατή την εξυπηρέτηση σε χρόνους που διευκολύνουν τον παραγωγό και τη μέγιστη δυνατή μείωση του κόστους μεταφοράς προς τελική διάθεση (groupage).

Η 20ετής συνεργασία με την AVG mbH στο Αμβούργο και άλλων εταιριών στην Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, αποτελεί εγγύηση για την ορθή περιβαλλοντικά διάθεση, με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών.