Αμίαντος

Η ανάγκη ορθής διαχείρισης (αφαίρεσης, εγκλεισμού, συντήρησης) αμιαντούχων υλικών σε δομικές κατασκευές, ηλεκτρομηχανολογικούς εξοπλισμούς, εργοστασιακές εγκαταστάσεις και πλοία καθίσταται όλο και περισσότερο επιτακτική με την πάροδο του χρόνου και την επερχόμενη παλαιότητα.

Σε έργα κατεδαφίσεων, αναπαλαιώσεων/ανακαινίσεων, επισκευές και συντηρήσεις, η παρουσία αμιάντου και η ορθή διαχείρισή του, αποτελεί σημαντική παράμετρο σχεδιασμού.

Η ENVIROCHEM, πρωτοπόρα στη χώρα στον τομέα αυτό, δραστηριοποιούμενη με το αντικείμενο πριν από την απαγόρευση εμπορίας αμιαντούχων προϊόντων στην Ελλάδα (πρώτο σχετικό έργο το 2003 – Αφαίρεση Μόνωσης Ψεκασμένου Αμιάντου σε κτίριο της ΕΤ3) κι έχοντας εκτελέσει πλειάδα έργων όλων των ειδών Πανελλαδικά, μπορεί να αποτελέσει τον κατάλληλο συνεργάτη για την επιλογή κι εφαρμογή της βέλτιστης τεχνο-οικονομικά λύσης.

Έχοντας την απαιτούμενη αδειδότηση ως ΕΑΚ τύπου Α, μακρά πείρα, πιστοποιημένα εκπαιδευμένο επιστημονικό κι εργατοτεχνικό προσωπικό και πλήρη εξοπλισμό, προσφέρουμε υπηρεσίες στο υψηλότερο επίπεδο σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η εταιρία μας, με αίσθηση ευθύνης και πιστή στις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία της επί 30 έτη, είναι σε θέση να αναλάβει κάθε είδους και μεγέθους έργο, από την αποξήλωσηση αμιαντούχων υλικών λίγων τ.μ. (μικρές στέγες/στέγαστρα, καμινάδες, πλακίδια δαπέδων) έως πολύπλοκα έργα ολικής διαχείρισης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και πλοία που περιλαμβάνουν αφαίρεση εύθρυπτων υλικών, εγκλεισμούς/συντηρήσεις ή συνδυασμούς, αναλόγως της εκτίμησης επικινδυνότητας και ακολουθώντας τις πλέον σύγχρονες τάσεις διεθνώς (EPA, British and Irish Guidelines on ACM management).