Απορρύπανση/Αποκατάσταση/Έκτακτα Περιστατικά

Έχοντας εκτελέσει σημαντικό αριθμό σχετικών έργων με γνώση, εμπειρία και ευθύνη, μπορούμε να αποτελέσουμε το συνεργάτη στον οποίο θα βασιστείτε.

  • Αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού διαρροής – SYNERGY (2018)
  • Απορρύπανση εγκατάστασης Πολεμικής Αεροπορίας από ρύπανση με PCBs (2017)
  • Απορρύπανση/αποκατάσταση Φωτοβολταϊκού πάρκου, κατόπιν καταστροφής από πυρκαϊά – VOLTALIA (2014)
  • Απορρύπανση εγκατάστασης παραγωγής πολυολών – BAYER (2013)
  • Καθαρισμός δεξαμενών πετρελαίου - BOEHRINGER (2012)
  • Απορρύπανση δεξαμενής προϊόντος για αλλαγή χρήσης – SYNGENTA (2010)
  • Απορρύπανση μετασχηματιστών από PCBs με retrofilling – ΔΕΗ ΑΕ (2004)
  • Διερεύνηση και εξυγίανση εδάφους και εγκαταστάσεων πρώην αμερικανικής βάσης στο Κάτω Σούλι Μαραθώνα (2004)
  • Αποκατάσταση αποθήκης φυτοπροστατευτικών προϊόντων Υπουργείου Γεωργίας στην Θήβα (1997-2000)
  • Εξυγίανση χώρου ταφής φυτοφαρμάκων στην Σελεύκεια Θεσπρωτίας (1995-1997)