Ασφάλεια Μεταφοράς Επικινδύνων Υλών

H ENVIROCHEM συνεργάζεται με τις καλύτερες εταιρίες logistics, τη βιομηχανία και εταιρίες που μεταφέρουν χημικά με ρίσκο για περιβαλλοντικές συνέπειες.

Η συνεργασία τους με το έμπειρο και πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό της ENVIROCHEM διασφαλίζει τη συμμόρφωσή τους με τη σχετική νομοθεσία. Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία μεταφοράς επικινδύνων αγαθών.

Η ENVIROCHEM μπορεί να παρέμβει σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης περιορίζοντας το ρίσκο και τη ρύπανση.